Lahti Aqua -konserni palveluksessanne

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluvat tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy, Aqua Verkko Oy sekä LABIO Oy.


 

Asiakaspalvelu vastaa vesilaskutuksesta ja rakentajien liittymispalvelusta. Asiakasvastaavat opastavat asiakkaita vesilaskutusasioissa. Tekniset neuvojat ohjaavat rakentajia vesihuoltoverkostoihin liittymisessä ja sopimusasioissa.

Hallinto vastaa koko Lahti Aqua konsernin talous-, IT- ja henkilöstöhallinnosta.

Suunnittelu ja rakennuttaminen vastaa Lahti Aquan verkosto- ja laitosinvestointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä mm. Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan teknisen toimen sekä yksityisten suunnittelutoimistojen ja rakennusurakoitsijoiden kanssa.

Suunnittelussa keskitytään vesihuollon yleissuunnitteluun ja kaavalausuntoihin sekä verkosto-omaisuuden sijainti- ja ominaisuustietojen hallintaan Trimble NIS-järjestelmällä. Yhtiö rakennuttaa ja valvoo vesihuoltoverkostojen uudisrakentamis- ja saneerauskohteita sekä toimii asiantuntijana mm. katu- ja aluerakentamiskohteissa vesihuollon osalta.

Viestintä vastaa konsernin ulkoisesta viestinnästä ja käytännön toimenpiteistä.

Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Näin ollen se vastaa veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkailleen Lahdessa ja Hollolassa.

Vedentuotanto ja -jakelu vastaa veden laadusta ja jakelusta pohjavedenottamoilta asiakkaan hanaan asti.

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus vastaa ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta sekä jätevedenpumppaamoista ja vesimittareiden vaihto- ja asennustöistä.

Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden, tuotantolaitokset ja verkostot.

LABIO Oy tarjoaa biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelypalveluita jätehuollon operaattoreille, teollisuudelle, kaupoille ja keskusliikkeille sekä yhdyskunnille. Lisätietoa labio.fi

Lahti Aqua Oy:n hallitus

Kari Lempinen, puheenjohtaja
Ville Lahtinen,  varapuheenjohtaja
Harri Rummukainen
Maarit Tuomi
Neea Similä
Anita Kokkonen
Jani Wallenius
Jouni Lillman, toimitusjohtaja
Soile Toivonen, hallituksen sihteeri
Lassi Waldén, henkilöstön edustaja
Toni Salo, henkilöstön varaedustaja