Veden laatua valvotaan kattavasti

Valvomme veden laatua monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä terveysvalvontaviranomaisten kanssa liittyen vedenkäsittelyyn ja laatuun.


Vetemme on raikasta ja poikkeuksellisen kirkasta pohjavettä, joka vaatii vain vähän käsittelyä. Lahden ja Hollolan vesijohtovesi täyttää hyvin Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (1352/2015). Taulukoissa on esitetty Lahden ja Hollolan talousveden laatutiedot.

Lahdessa ja Hollolassa veden laatua tarkkaillaan talousvesiasetuksen mukaisesti laaditulla tarkkailuohjelmalla. Laatua tarkkaillaan monipuolisesta ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistön hanasta. Tuloksia valvovat terveysvalvontaviranomaiset. Varsinaisen tarkkailuohjelman lisäksi veden laatua varmistetaan ottamalla näytteitä vesijohtoverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Lahti Aqua otti vuonna 2016 käyttöön WSP (water safety plan) riskiarviointityökalun, jolla määritetään koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Terveydensuojeluviranomainen on terveydensuojelulain mukaisesti vuonna 2018 hyväksynyt Lahti Aquan riskinarvioinnin. Riskinarviointi perustuu WSP-työhön ja viranomaisen kanssa valvotaan vuosittain riskinhallinnan kehittymistä.

Työkalulla tunnistetaan veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana Lahti Aquan kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia.

Myös Hollolassa on tehty riskien tunnistaminen WSP-työkalun avulla. Terveydensuojeluviranomainen on vuonna 2019 hyväksynyt Hollolan vesihuoltolaitoksen riskinarvioinnin. Riskinarvioinnin perusteella on toteutettu monia hallintamenetelmiä, joiden avulla riskien todennäköisyyttä on pienennetty. WSP-työkalun avulla riskienhallintamenetelmien toteutumista seurataan jatkuvasti ja riskinarviointia käydään terveydensuojeluviranomaisen kanssa läpi vuosittaisissa tarkastuksissa.

 

Talousvesi - Lahti

 LahtiPirttiharju
Nikkilä-RenkomäkiKunnasNastola
Raja-arvo
Mikrobiologiset vaatimukset
Escherichia coli, pmy / 100 ml000000
Enterokokit, pmy / 100 ml000000
Kemialliset laatuvaatimukset
Kupari, mg/l0,0480,0240,0420,0170,0562,0
Fluoridi, mg/l0,20,20,2-0,21,5
Laatusuositukset
Haju, aistinvarainenhajutonhajutonhajutonhajutonhajutonei epätavallisia muutoksia
Maku, aistinvarainenvirheetönvirheetönvirheetönvirheetönvirheetönei epätavallisia muutoksia
Väriluku, mg Pt/l<2<2<2<2<2ei epätavallisia muutoksia
pH8,07,88,07,67,86,5-9,5
Sulfaatti, mg/l1611221514
250
Kloridi, mg/l12617710250
Mangaani, µg/l<1<1<1<1<1,050
Rauta, µg/l<10<10<10<10<10200
Koliformiset bakteerit, pmy / 100 ml000000
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C), pmy / ml2,5<1<18<1ei epätavallisia muutoksia
Muita usein kysyttyjä analyysi-tuloksia
Kloori (kokonaismäärä), mg/l<0,050,08<0,05<0,05<0,05ei raja-arvoa
Veden kovuus (Mg + Ca), mmol/l0,60 (pehmeä)0,31 (erittäin pehmeä)0,89 (pehmeä)0,44 (erittäin pehmeä)0,50(pehmeä)ei raja-arvoa
Alkaliteetti, mmol/l1,00,701,60,81,2ei raja-arvoa
Natrium, mg/l139,216139,1ei raja-arvoa
Magnesium, mg/l5,83,59,14,26,4ei raja-arvoa
Kalsium, mg/l15,19,019,51214,5ei raja-arvoa

Näytteenottoalueet Lahdessa (pdf)
Näytteenottoalueet Lahdessa (png)

Talousvesi – Hollola

Hollolan vesihuoltolaitoksen valvontatutkimusohjelman mukaan viranomaisnäytteitä otetaan Hollolassa neljä kertaa vuodessa eri näytteenottopaikoista. Hollolassa on kuusi vedenjakelualuetta, joissa veden laadussa saattaa olla pieniä eroavaisuuksia johtuen käytössä olevista useista vedenottamoista. Jokaisella vedenottamolla on oma luontainen vedenlaatu.

Tutkimustudistukset Q2-2022 jaksolta

Kastari pienryhmäkodit, Hämeenkosken koulu, Ravintola Koskikartano, Herralan koulu, Tiilikankaan ala-aste, Nostavan koulu, Hämeenkosken koulu

Tutkimustodistukset Q1-2022 jaksolta

Hälvälän koulu, Pyhäniemen koulu, Ravintola Koskikartano
Salpakankaan koulu, Betoniasema
Paimelan koulu

Tutkimustodistukset Q4-2021 jaksolta

Terveyskeskus
Salpakankaan paloasema
Nostavan koulu, Hälvälän koulu, Kukkilan päiväkoti, Hämeenkosken koulu
Herralan koulu, Paimelan koulu

Tutkimustodistukset Q3-2021 jaksolta

Parinpellon leirikeskus, Kastarin pienryhmäkodit, Salpakankaan koulu, Nostavan koulu

 

Näytteenottopaikat ja jakelualueet:
Salpakangas: Terveyskeskus, Hälvälän koulu ja Herralan koulu
Kukkila: Paimelan koulu
Sairakkala: Kastarin pienryhmäkoti
Laitiala: Perhekoti Aurinkopiha
Hämeenkoski: Ravintola Koskikartano
Ojastenmäki: Betoniasema