Veden laatua valvotaan kattavasti

Valvomme veden laatua monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä terveysvalvontaviranomaisten kanssa liittyen vedenkäsittelyyn ja laatuun.


Vetemme on raikasta ja poikkeuksellisen kirkasta pohjavettä, joka vaatii vain vähän käsittelyä. Lahden ja Hollolan vesijohtovesi täyttää hyvin Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (1352/2015). Taulukoissa on esitetty Lahden ja Hollolan talousveden laatutiedot.

Lahdessa ja Hollolassa veden laatua tarkkaillaan talousvesiasetuksen mukaisesti laaditulla tarkkailuohjelmalla. Laatua tarkkaillaan monipuolisesta ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistön hanasta. Tuloksia valvovat terveysvalvontaviranomaiset. Varsinaisen tarkkailuohjelman lisäksi veden laatua varmistetaan ottamalla näytteitä vesijohtoverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Lahti Aqua otti vuonna 2016 käyttöön WSP (water safety plan) riskiarviointityökalun, jolla määritetään koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Työkalulla on tunnistettu veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. WSP mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana Lahti Aquan kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia.

 

Talousvesi - Lahti

 YksikköQ1
1.1-31.3.2019
Q2
1.4.-31.6.2018
Q3
1.7-30.9.2018
Q4
1.10.-31.12.2018
Raja-arvo
Mikrobiologiset vaatimukset
Escherichia colipmy / 100 ml00000
Enterokokitpmy / 100 ml00000
Kemialliset laatuvaatimukset
Kuparimg/l0,0280,040,0800,0492,0
Fluoridimg/l0,120,210,20,171,5
Laatusuositukset
Hajuaistinvarainenhajutonhajutonhajutonhajutonei epätavallisia muutoksia
Makuaistinvarainenvirheetönvirheetönvirheetönvirheetönei epätavallisia muutoksia
Värilukumg Pt/l<5<5<5<5ei epätavallisia muutoksia
pH7,77,88,17,86,5-9,5
Kloridimg/l11,712,913,413,1250
Mangaaniµg/l1,5<1
<1<150
Rautaµg/l<10<10
<10<10200
Koliformiset bakteeritpmy / 100 ml00000
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C)pmy / ml61514ei epätavallisia muutoksia
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia
Kloori (kokonaismäärä)mg/l<0,050<0,050
<0,05<0,05ei raja-arvoa
Veden kovuus (Mg + Ca)mmol/l0,61 (pehmeä)0,6 (pehmeä)0,58 (pehmeä)0,54 (pehmeä)ei raja-arvoa

Talousvesi - Hollola

 YksikköQ1
1.1.-31.3.2019
Q2
1.4.-31.6.2018
Q3
1.7.-30.9.2018
Q4
1.10.-31.12.2018
Raja-arvo
Mikrobiologiset vaatimukset
Escherichia colipmy / 100 ml00000
Enterokokitpmy / 100 ml00-00
Kemialliset laatuvaatimukset
Kuparimg/l0,630,019-0,0072,0
Fluoridimg/l-<0,1-1,5
Laatusuositukset
Hajuaistinvarainenhajutonhajutonhajutonhajutonei epätavallisia muutoksia
Makuaistinvarainenvirheetönvirheetönvirheetönvirheetönei epätavallisia muutoksia
Värilukumg Pt/l<5<5<5<5ei epätavallisia muutoksia
pH7,57,67,57,46,5-9,5
Kloridimg/l4,88,8-5,6250
Mangaaniµg/l<1,0<1,0<1,0<1,050
Rautaµg/l<10<10<10<10200
Koliformiset bakteeritpmy / 100 ml00000
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C)pmy / ml<21015ei epätavallisia muutoksia
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia
Kloori (kokonaismäärä)mg/l<0,050<0,050<0,05-ei raja-arvoa
Veden kovuus (Mg + Ca)mmol/l0,5 (hyvin pehmeä)0,43 (erittäin pehmeä)0,44 (erittäin pehmeä)ei raja-arvoa