Veden laatua valvotaan kattavasti

Valvomme veden laatua monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä terveysvalvontaviranomaisten kanssa liittyen vedenkäsittelyyn ja laatuun.


Vetemme on raikasta ja poikkeuksellisen kirkasta pohjavettä, joka vaatii vain vähän käsittelyä. Lahden ja Hollolan vesijohtovesi täyttää hyvin Sosiaali- ja terveysministeriön antamat talousveden laatuvaatimukset ja suositukset (1352/2015). Taulukoissa on esitetty Lahden ja Hollolan talousveden laatutiedot.

Lahdessa ja Hollolassa veden laatua tarkkaillaan talousvesiasetuksen mukaisesti laaditulla tarkkailuohjelmalla. Laatua tarkkaillaan monipuolisesta ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistön hanasta. Tuloksia valvovat terveysvalvontaviranomaiset. Varsinaisen tarkkailuohjelman lisäksi veden laatua varmistetaan ottamalla näytteitä vesijohtoverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Lahti Aqua otti vuonna 2016 käyttöön WSP (water safety plan) riskiarviointityökalun, jolla määritetään koko vedentuotantoketjun riskit raakavesilähteeltä kiinteistölle saakka. Työkalulla on tunnistettu veden laatua uhkaavat tekniset ja toiminnalliset riskit ja niiden varalle on laadittu toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. WSP mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olovelvoitteen vesilaitoksen toimintaan kohdistumista riskeistä. WSP on osana Lahti Aquan kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia.

 

Talousvesi - Lahti

 YksikköQ1
1.1-31.3.2019
Q2
1.4.-30.6.2019
Q3
1.7-30.9.2019
Q4
1.10.-31.12.2019
Raja-arvo
Mikrobiologiset vaatimukset
Escherichia colipmy / 100 ml0000
Enterokokitpmy / 100 ml0000
Kemialliset laatuvaatimukset
Kuparimg/l0,0280,0230,0732,0
Fluoridimg/l0,120,20,231,5
Laatusuositukset
Hajuaistinvarainenhajutonhajutonhajutonei epätavallisia muutoksia
Makuaistinvarainenvirheetönvirheetönei sivumakuaei epätavallisia muutoksia
Värilukumg Pt/l<5<2<2ei epätavallisia muutoksia
pH7,77,88,06,5-9,5
Kloridimg/l11,715,614250
Mangaaniµg/l1,5<3
<350
Rautaµg/l<10<10
<15200
Koliformiset bakteeritpmy / 100 ml0000
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C)pmy / ml623ei epätavallisia muutoksia
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia
Kloori (kokonaismäärä)mg/l<0,0500,056
0,052ei raja-arvoa
Veden kovuus (Mg + Ca)mmol/l0,61 (pehmeä)0,69 (pehmeä)0,68 (pehmeä)ei raja-arvoa

Talousvesi - Hollola

 YksikköQ1
1.1.-31.3.2019
Q2
1.4.-30.6.2019
Q3
1.7.-30.9.2019
Q4
1.10.-31.12.2019
Raja-arvo
Mikrobiologiset vaatimukset
Escherichia colipmy / 100 ml0000
Enterokokitpmy / 100 ml0000
Kemialliset laatuvaatimukset
Kuparimg/l0,630,0340,082,0
Fluoridimg/l---1,5
Laatusuositukset
Hajuaistinvarainenhajutonhajutonhajuton ei epätavallisia muutoksia
Makuaistinvarainenvirheetönvirheetönei sivumakuaei epätavallisia muutoksia
Värilukumg Pt/l<5<2<2ei epätavallisia muutoksia
pH7,57,57,56,5-9,5
Kloridimg/l4,8226,3250
Mangaaniµg/l<1,0<3<350
Rautaµg/l<10<15<15200
Koliformiset bakteeritpmy / 100 ml0000
Pesäkkeiden lukumäärät (22 °C)pmy / ml<22<2ei epätavallisia muutoksia
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia
Kloori (kokonaismäärä)mg/l<0,0500,0520,04ei raja-arvoa
Veden kovuus (Mg + Ca)mmol/l0,5 (erittäin pehmeä)0,43 (erittäin pehmeä)0,44 (erittäin pehmeä)ei raja-arvoa