Yhteiskuntavastuu

Olemme yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen toimija toimittaessamme laadukkaan hanaveden turvallisesti jokaiseen kotiin ja yritykseen toiminta- ja operointialueillamme. Huolehdimme samalla jätevesien puhdistamisesta ympäristöluvan mukaisesti takaisin luonnon kiertokulkuun.


Haluamme olla vesihuollon laadukas edelläkävijä ja luoda erilaisin keinoin ihmisten ja ympäristön hyvinvointia operoimillamme alueilla. Huolehdimme, että vesihuolto alueellamme on korkealaatuista, turvallista ja kustannustehokasta.