Vesihuoltoverkostoon kohdistuvat saneerausinvestoinnit tulevat kasvamaan tulevaisuudessa

Saneerausta ohjaa uskottava ja realistinen pitkän aikavälin investointiohjelma, minkä myötä varmistamme, että saneeraustoimet kohdistetaan oikeisiin paikkoihin nykyaikaisin omaisuudenhallinnan menetelmin.


Saneerausinvestoinneilla varmistamme asiakkaille hyvän vedenlaadun sekä verkoston häiriöttömän toiminnan

Saneerausinvestoinneilla varmistamme asiakkaille hyvän vedenlaadun sekä verkoston häiriöttömän toiminnan

Laadimme vuosittaiset investointiohjelmat yhteistyössä kaupungin, energialaitoksen sekä operaattoreiden kanssa, jotta työmaista aiheutuvat asiakasvaikutukset pysyisivät mahdollisimman maltillisina.

Vuonna 2021 rakensimme uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 18 km ja saneerasimme vanhaa noin 13 km.